Polityka prywatności

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest MARCAS SP.J. 93-410 ŁÓDŹ UL. ŁUKOWA 15 NIP: 7311003151 którą reprezentuje BARBARA JAGODZIŃSKA

2. Firma realizując Państwa zapytanie nie udostępnia danych innym podmiotom ani organizacjom międzynarodowym.

2a. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej)

3. Cele przetwarzania : odpowiedź na zadane pytania lub postawione problemy. Okres przechowywania danych – czas niezbędny do zrealizowania odpowiedzi lub zrealizowania przedstawionej w zapytaniu sprawy lub problemu.

4. W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych, które możecie zmieniać i modyfikować.

5. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym”

Co to znaczy „być zapomnianym”?
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane. Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert w charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.

6. Ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo kierować do Państwowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub kierować skargi, zażalenia lub żądania w tej sprawie pod adres e- mail: ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl